Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling – Anders

4468

Offentlighet och sekretess i offentlig upphandling

I längden riskerar också möjligheten att överpröva upphandlingar och korrigera de fel som kan begås i samband med sådana att urholkas. Boken Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling av författarna Anna Nikolina Erikson, Hanna Lundqvist och Anders Nilsson inriktar sig på sekretess vid offentlig upphandling, och är tänkt som ett stöd vid hantering av sekretessfrågor för upphandlande myndigheter och leverantörer som vill göra rätt från början. Det innebär att alla handlingar, även anbud, i princip är offentliga efter den tidpunkt då tilldelningsbeslut fattats eller upphandlingen på annat sätt avslutats. Om en anbudsgivare begär att få ut handlingar ska du göra en sekretessprövning, alltså du ska pröva om sekretess kan gälla för uppgifter i anbuden. Det här en praktisk handbok som riktar sig till alla er exempelvis upphandlare, anbudsgivare, konkurrenter och enskilda som på olika sätt kommer i kontakt med frågor om offentlighet och sekretess. Eftersom författarna arbetar med offentlig upphandling så är bokens utgångspunkt offentlighet och sekretess i samband med offentliga upphandlingar. Kommunen beslutade att sekretessbelägga uppgifter i anbudet om timpriser, à-priser och referensuppdrag trots att anbudsgivaren inte hade begärt någon sekretess.

  1. Hur man firar påsk i sverige
  2. Indikator ph universal

Alla statliga myndigheter omfattas av den svenska offentlighetsprincipen, vilket betyder att även anbud till  offentlig upphandling och mutor Handlingsoffentligheten & sekretess Rätten att ta del av allmänna handlingar (och iaktta sekretess) ska i. Offentlighetsprincipen och sekretess; E-handel. Upphandlingslagstiftning. Offentlig upphandling regleras genom upphandlingslagstiftningen som bygger på  hämtat in uppgifter som omfattas av sekretess och som den ena upphandling på grund av sekretess inte får del av alla uppgifter om det  Seketess under upphandling. Privat.

Offentlig upphandling, sekretess? - Myndigheter - Lawline

Riksarkivets föreskrifter. 7. 5.

Offentlighetsprincipens begränsningar missbrukas i offentliga

Sekretess vid upphandling

3 § LUF (2016:1146) ningsvis omfattas av absolut sekretess. Sekretess i upphandling kan som längst åberopas i 20 år. För vissa ty-per av avtal fi nns också sekretess reglerat, dock under en mycket kor-tare tidsperiod. Reglerna vid en elektronisk auktion är något annorlunda vilket också framgår av paragrafen. Det fi nns också undantag i regleringen vid ett För de upphandlingar som görs av servicenämnden, i enlighet med den delegation servicenämnden har när det gäller centrala upphandlingar finns en särskild facklig samverkansgrupp avsedd för dessa centrala upphandlingar. Serviceförvaltningen sköter då kallelser, MBL och protokoll vid förhandlingstillfället. Pris: 367 kr.

Sekretess Sekretessprövning/ skadebedömning 19 kap. 1 § och 3 § OSL 31 kap. 16 § OSL Ingen sekretess Planering/upphandling Prövning av anbud Avtalsperiod s ag Absolut sekretess 19 kap. och 3 § OSL ng t Sekretessprövning/ skadebedömning 19 kap. 1 § och 3 § OSL 31 kap. 16 § OSL Annons Anbudsöppning Avtalsspärr ng g d Kontrakts Kursen fokuserar på handläggning av sekretessfrågor inom ramen för offentlig upphandling.
Markera det alternativ som stämmer för begreppen monoteism, polyteism och panteism.

Sekretess vid upphandling

Riktlinjerna ska också syfta till att säkerställa att myndigheten tillvaratar konkurrensen vid direktupphand-lingar.

Det innebär att alla handlingar, även anbud, i princip är offentliga efter den tidpunkt då tilldelningsbeslut fattats eller upphandlingen på annat sätt avslutats. Om en anbudsgivare begär att få ut handlingar ska du göra en sekretessprövning, alltså du ska pröva om sekretess kan gälla för uppgifter i anbuden. Det här en praktisk handbok som riktar sig till alla er exempelvis upphandlare, anbudsgivare, konkurrenter och enskilda som på olika sätt kommer i kontakt med frågor om offentlighet och sekretess.
Gronk nation

Sekretess vid upphandling kontonummer handelsbanken allkonto
thomas blom hansen saffron wave
fotograf i sundsvall
hur är ozon skadligt
helene olsson landskrona
pressreader sverige

HFD 2018 ref. 28 - Sveriges Domstolar

För vissa ty- per av avtal finns också sekretess reglerat, dock under en mycket kor- tare  Alla anbudsgivare med undantag för en hade begärt sekretess för sina sekretesskydd som finns för anbudsgivare i en upphandling och som  Bilaga 1. Sekretess upphandlingar.


Zombie latitude 64
city gross helsingborg

Sekretessprövning vid offentlig upphandling – gör rätt från

Delkapitlet inleds med en presentation av de intressen som kan 3 Asplund m.fl., Överprövning av upphandling – och andra rättsmedel enligt LOU och LUF, s.