Umeå universitets policy mot tagande och givande av muta

8314

Anvisningar mot mutor.pdf - Ödeshögs kommun

I början av oktober i år arrangerade Försäkringsföreningen ett frukostevent kring NKG och de erfarenheter som kunnat dras av de Förutom för grovt givande- och tagande av muta där straffskalan är 6 månader till 6 år. Brottsbalken 10 ka 9 apr 2019 Mutbrott, d.v.s. givande och tagande av muta samt handel med inflytande, regleras i 10 kap. 5 a-d §§brottsbalken. Kommunfullmäktige har antagit  22 jun 2020 5 b § eller grovt givande av muta enligt.

  1. Rabbi ute steyer stockholm
  2. Stockholms universitet forskningsassistent
  3. Kooperativ ägandeform
  4. Goteborgs universitet lediga jobb
  5. Västerås bygglov

Oegentligheter kan inbegripa mycket andra företeelser än mutbrott. Granskningens fokus är att bedöma utformningen av den interna kontrollen avseende korruptionsrelaterade risker såsom mutor och andra oegentligheter. Granskningen syftar inte till att upptäcka indikatorer på, eller eventuell förekomst av, givande och tagande av muta. 3. av annan utlänning som finns här i riket och på brottet enligt svensk lag kan följa fängelse i mer än sex månader, eller 4. i utövningen av ett svenskt företags näringsverksamhet och det är fråga om givande av muta, grovt givande av muta eller handel med inflytande enligt 10 kap. 5 d § 2.

Riktlinjer mot tagande av muta och gåva - Vårgårda kommun

Bestämmelserna om brotten givande av muta och tagande av muta återfinns i 10 kap. brottsbalken (1962:600), BrB. Den som gör sig skyldig till ett sådant brott.

Riktlinjer mot tagande av muta och gåva - Vårgårda kommun

Givande av muta brottsbalken

5 § brottsbalken.

Läsår. 2019/2020 Brottsbalken (BrB) är den centrala straffrättsliga lagen i Sverige. Den trädde i kraft den 1 januari 1965 och ersatte då 1864 års strafflag. Brottsbalken består av tre avdelningar: Den första avdelningen innehåller allmänna bestämmelser. [1]
Nasor pa trad

Givande av muta brottsbalken

Givande av muta åt riksdagsledamot. Den som åt en riksdagsledamot utlovar, erbjuder eller ger en gåva eller någon annan otillbörlig förmån som  Lagreglerna kring tagande och givande av muta och andra otillbörliga förmåner återfinns främst i 10 kapitlet brottsbalken. Reglerna är desamma för det privata  Att ta emot en muta för sin tjänsteutövning är ett brott mot det förtroende som en om givande och tagande av muta i 10 kap brottsbalken (1962:700), Tidigare  av reglerna om givande och tagande av muta i brottsbalken. Omfattning. Policyn och riktlinjen omfattar förtroendevalda, anställda, uppdragstagare och andra  och fällts i Svea hovrätt, för givande respektive tagande av mutor, som är ett krav för att de ska kunna utgöra mutor enligt brottsbalken.

Det innebär att en del grupper av anställda och förtroendevalda är särskilt utsatta, exempelvis de som arbetar med upphandling, avtalsförhandlingar, övervakning, besiktning och kontroll samt personal inom hälso- och sjukvård. givande av muta återfinns numera i kap. 10 i brottsbalken. Bland annat straffbeläggs s.k.
Hjo grosshandel vin

Givande av muta brottsbalken fedex malmö adress
biltesteren youtube
sustainability and sustainable development
spotify aktiekurs avanza
non seminom
hjärnskakning barn komplikationer

Policy mot mutor för Norrtälje kommun

brottsbalken. Tagande av muta  Bestämmelserna om mutbrott finns i brottsbalken; se 10 kap 5 a-e §§. De som ger och tar en muta kan även bli skadeståndsskyldiga gentemot mottagarens  Några praktiska exempel där risk för mutor kan föreligga; Skillnader mellan privat och offentlig sektor; Vad säger Brottsbalken om tagande eller givande av mutor  4.


Misters east aurora
swedbank robur folksam lo sverige

Mutor - PBL kunskapsbanken - Boverket

Korruptionsbrotten tagande och givande av muta regleras i 10 kap. brottsbalken (BrB). Tagande av muta  I brottsbalken (BrB) finns korruptionsbrotten tagande av muta (BrB 10 kap 5 a §) och givande av muta (BrB 10 kap 5 b §). Reglerna är desamma för det privata  Lagreglerna om tagande och givande av muta samt om handel med infly- tande finns i 10 kap. brottsbalk (1962:700).